Se alla

Liberal hälso- och sjukvårdspolitik för länets bästa

För att skapa en hälso- och sjukvård i toppklass behövs mer liberal politik. En politik med individen i centrum.

Måndag 30 maj 2022

Region Uppsala ska leverera hälso- och sjukvård av toppklass. Såväl patient och anhörig som vårdpersonal står i centrum när liberal politik utformas. Liberalerna är övertygade om att morgondagens sjukvård kan ges på nya sätt, på patientens villkor. En god hälsa är en grundläggande förutsättning för att kunna leva sitt liv fritt och självständigt. Vårdens fundament ska byggas på jämlikhet och jämställdhet, det är med denna utgångspunkt vi producerar liberal hälso- och sjukvårdspolitik.

I sviterna efter covidpandemin har behovet av en flexibel hälso- och sjukvård blottats. Vi menar att Region Uppsala behöver en organisation som klarar det oväntade. Det handlar helt enkelt om en vård som är långsiktigt hållbar och motståndskraftig. För att lyckas med vår ambition kommer satsningar på en god arbetsmiljö och kompetensutveckling utifrån verksamhetsbehov att vara nödvändiga.

Varje människa ska själv ha frihet att styra sitt liv, sin hälsa och sin framtid. För våra äldre handlar det om bland annat att möjliggöra för vård i sitt hem. Att få vård och omsorg i hemmet, och på distans, kräver en fortsatt stark utveckling av samarbeten mellan kommun och sjukvård. Ett led i att skapa mer frihet för våra äldre kommer vara utbyggnaden av Nära vård och hälsa. Att driva på för bättre vård och hälsa för regionens invånare, klok resursanvändning och god ekonomisk hushållning har aldrig varit så viktigt som idag med pandemin i backspegeln.

Nära vård med fast läkarkontakt står redo och väntar runt hörnet. Vi vill att fler ska ha tillgång till fast husläkare. Med denna satsning kommer patientens trygghet och upplevda kvalitet att öka samtidigt som vården blir mer tillgänglig och effektivare. Kontinuitet är så pass viktigt att det bör kompenseras ekonomiskt. Det är när patienten och vårdgivaren står i fokus som vi skapar den bästa vården – sjukvård på människors villkor, inte människor på sjukvårdens villkor.

Vi är många som någon gång stått – eller står – nära en förälder, vän, arbetskollega eller ett kärt barn som behövt vård. Anhöriga får ofta ta ett väldigt stort ansvar för kommunikationen mellan patienten och vården. Det är uppenbart att det krävs satsningar för att ge rätt hjälp till anhöriga. Det behövs rutiner och förmåga att hjälpa – oavsett var i vården behovet finns.

Målsättningen är, och förblir, att skapa en hälso- och sjukvård i toppklass, då behövs mer liberal politik. För ökad valfrihet, kapade köer och bättre stöd är liberalismen verktyget. En politik med individen i centrum. Enklare än så blir det inte.

Malin Sjöberg Högrell (L) regionråd i Region Uppsala
Tina Hultman (L), partiordförande i Heby Kommun