Se alla

Vår politik

Alla i Sverige ska ha förutsättningar att lyckas i livet, oavsett vem man är, var man kommer ifrån eller vem man väljer att älska. Medborgarna skall ha stort inflytande och stora möjligheter att påverka själva hur kommunen styrs, och valfrihet ger alla medborgare inflytande över sin tillvaro.