Se alla

Vår politik

Alla människor här i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de än bär på. Den idén ligger till grund för all liberal politik

De förtroendevalda politikerna i Heby kommun är medborgarnas företrädare. Det innebär att medborgarna skall sättas i centrum. Engagerade och upplysta medborgare är en grund för demokratin. Medborgarna skall ha ett stort inflytande och stora möjligheter att direkt påverka själva. Makten skall ligga så nära dem det berör som möjligt. Valfrihet ger alla medborgare inflytande över sin tillvaro. Det viktigaste är inte varifrån du kommer, utan vart du är på väg!