Se alla

Integration

Integrationsproblemen växer. I dag blir människor som kommer till Sverige ofta försatta i vanmakt. Isolerade och passiviserade görs de till bidragstagare som hålls utanför arbetsmarknaden. Utanförskap och segregation innebär tiotusentals personliga tragedier. Men det är också ett gigantiskt slöseri för samhället i stort.

Språket är nyckeln
Nyckeln till en lyckad integration är det svenska språket. Därför vill vi förbättra stödet till alla elever som riskerar att hamna på efterkälken i skolan.
Frigör initiativkraften
Vi behöver en integrationspolitik som frigör den enskildes initiativkraft istället för att skapa passivitet och bidragsberoende. Ett gott näringslivsklimat är en förutsättning för att minska arbetslösheten, inte minst bland invandrade svenskar.
En human flyktingpolitik
Att skydda människor som tvingas fly för sitt liv eller undan förföljelse är en medmänsklig skyldighet. Vi anser att Sverige tillhör de länder som kan erbjuda skydd åt människor på flykt. Sveriges och Heby kommuns flyktingpolitik ska vara human.