Se alla

Tillväxt och företagande

Företagande är grunden för välståndet. Liberalerna tror inte att höjda skatter hjälper oss till en bättre välfärd. Det enda sätt vi kan garantera tillräckliga resurser till vården, skolan och omsorgen är genom att flera människor får arbete.

Liberalerna vill:

Det är viktigt att infrastrukturen (vägar, bredband, postservice m.m. är utbyggd så att du kan starta och driva ditt företag i vilken by/ort du vill inom kommunen.

Varje företag skall ha en kommunal kontakttjänsteman för frågor och uppgiftslämning som rör kommun och myndigheter på ett ställe. Därigenom får vi ett förtydligande och förenkling på före företagens informationsinlämning.

Du skall kunna starta och driva ditt företag, samtidigt som du har kvar din ordinarie anställning och få fullt ut, ta del av den service och nätverkande som kommunen erbjuder företagen.

Kommunen skall se till att du får möjlighet att bli informerad om försiktighetsprincipen i miljöarbetet, lagar, förordningar, när du startar ditt företag.

Minst en gång per år skall kommunen se till att informera om nytillkomna lagar och förordningar.

Det skall vara fritt att bestämma vilken ort du vill etablera dig inom kommunen, och kommunen ser till att det kan ske på ett så smidigt sätt som möjligt med hänsyn till lagar och förordningar.

För de företag som behöver större markytor för sitt företag, skall kommunen tillhandahålla för köp av industrimark i alla kommunens tätorter och företaget skall välja fritt av etableringsort.

Om företaget behöver vidareutbildas inom olika områden, skall kommunen förmedla vilka som kan tillhandahålla dessa utbildningar.

Kommunen skall informera företag i kommunen vilka varor och entreprenader som kommunen upphandlar. När upphandlingen är klar skall företagen informeras om vilket företag som fått uppdraget, så att dom kan erbjuda sina tjänster och varor som underentreprenörer/leverantörer.

Kommunen skall hålla sig informerad om vilka företag som är till salu i kommunen och förmedla dessa uppgifter till intresserade spekulanter.

Bostäder ska byggas på flera orter för att möjliggöra inflyttning, även på de mindre orterna, där det är ekonomiskt försvarbart.

Förenkla hanteringen vid nybyggnationer och minska kostnader.

Inför inträdesjobb i kommunala verksamheter

Bostäder måste byggas så att fler människor kan flytta till Heby kommun. Hanteringen vid bygglov ska förenklas och bli smidigare. Äldrevård och hemtjänst behöver fler anställda för att möta framtidens behov. Heby kommun har många småföretagare, dessa ska värnas, där kan arbetstillfällen skapas. Den som vill starta ett företag i kommunen, skall kunna göra detta så smidigt och lätt som möjligt. Du kan vara född i Sverige, Norge, Syrien, England, Ryssland m.m. det spelar ingen roll, bara du tror på din företagsidé och vill satsa fullt ut på den.