Välkommen till Liberalerna Heby

Sök liberala svar här:

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer
ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter

14 februari 2020

Motion. Inrätta Fritidsbank.

Till Kommunfullmäktige i Heby Motion om att inrätta en Fritidsbank i kommunen Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: att inrätta…

Facebook är inaktiverat eftersom tracking inte är godkänt

Ledande liberaler

Anne-Charlotte Mattsson Anne-Charlotte Mattsson
Sekreterare Liberalerna Heby kommun. 2:e vice ordf. kommunfullmäktige. Ledamot kommunstyrelsen. Ersättare personalutskottet. Ersättare Vård- och omsorg.
Mejla Anne-Charlotte
Niclas Vesterlund Niclas Vesterlund
Kassör Liberalerna Heby. Ledamot Kommunfullmäktige. Ersättare Utbildningsnämnden.
Mejla Niclas
Susann Stambolidou Tellebo Susann Stambolidou Tellebo
Ordf Liberalerna Heby kommun. Ersättare kommunfullmäktige.
Mejla Susann

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

No response