Välkommen till Liberalerna Heby

Sök liberala svar här:

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer
ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter i Uppsala län

Facebook

Liberalerna

Språkresan måste starta tidigt. Liberalerna vill införa språkförskola för barn till nyanlända för att alla, oavsett bakgrund, ska klara skolan. Då ökar även föräldrarnas chanser att få jobb.

Håller du med oss?

Här kan du läsa mer:

Obligatorisk språkförskola

Läs mer

Onsdag 22 augusti 2018 00:00

Förtidsröstningen börjar

Ledande liberaler

Tomas Bergström Tomas Bergström
Ordf Liberalerna Heby kommun. Ordf Barn och utbildningsnämnden. Ledamot kommunfullmäktige.
Mejla Tomas
Anne-Charlotte Mattsson Anne-Charlotte Mattsson
Ersättare Kommunfullmäktige. Ersättare Kommunstyrelsen.
Mejla Anne-Charlotte
Henriette Widlundh Henriette Widlundh
Ersättare Kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden.
Mejla Henriette

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

No response