Välkommen till Liberalerna Heby

Sök liberala svar här:

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer
ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter i Uppsala län

Facebook

Liberalerna

Barns rättigheter måste gå före moralism

BARNS RÄTTIGHETER MÅSTE GÅ FÖRE MORALISM

Debatten ifall värdmödraskap ska vara lagligt eller inte i Sverige har pågått under en längre tid. Många ofrivilligt barnlösa väntar inte passivt på en svensk lagändring utan under tiden har många barn fötts till svenska föräldrar utomlands.

När dessa nyblivna familjer kommer till Sverige uppstår en rad problem som inte är för barnens bästa. Det handlar om att barnen, enligt svensk lag, saknar rätt till bland annat vård och faktiska vårdnadshavare. Regeringen har i åratal valt att passivt blunda för problemen, skriver Robert Hannah (L), Barbro Westerholm (L) och Liberala Studenter.

Barns rättigheter måste gå före moralism

Ledande liberaler

Anne-Charlotte Mattsson Anne-Charlotte Mattsson
2:e vice ordf. kommunfullmäktige. Ledamot kommunstyrelsen. Ersättare personalutskottet.
Mejla Anne-Charlotte
Niclas Vesterlund Niclas Vesterlund
Ledamot Kommunfullmäktige.
Mejla Niclas
Susann Stambolidou Tellebo Susann Stambolidou Tellebo
Ordf Liberalerna Heby kommun.
Mejla Susann

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

No response