Välkommen till Liberalerna Heby

Sök liberala svar här:

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer
ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter

Facebook

Liberalerna

Med fler barnmorskor får vi en starkare välfärd.

Med fler barnmorskor får vi en starkare välfärd. Vi vill att det lönar sig att utbilda sig till barnmorska.

Fredag 17 november 2017 – söndag 19 november 2017

Landsmöte 2017

Ledande liberaler

Tomas Bergström Tomas Bergström
Ordf Liberalerna Heby kommun. Ordf Barn och utbildningsnämnden. Ledamot kommunfullmäktige.
Mejla Tomas
Anne-Charlotte Mattsson Anne-Charlotte Mattsson
Ersättare Kommunfullmäktige. Ersättare Kommunstyrelsen.
Mejla Anne-Charlotte
Henriette Widlundh Henriette Widlundh
Ersättare Kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden.
Mejla Henriette

Frihet måste försvaras

Skola Kunskap öppnar dörrar

Självständighet Friheten att få försörja sig själv

Trygghet Säker där du bor

No response