Välkommen till Liberalerna Heby

Sök liberala svar här:

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer
ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter

17 december 2019

Motion Intraprenad

Till Kommunfullmäktige i Heby Motion att ge möjligheterna till intraprenadlösningar inom skolan Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: att kommunens…

Facebook är inaktiverat eftersom tracking inte är godkänt

Lördag 28 mars 2020 – söndag 29 mars 2020

Riksmöte 2020

Ledande liberaler

Anne-Charlotte Mattsson Anne-Charlotte Mattsson
Sekreterare Liberalerna Heby kommun. 2:e vice ordf. kommunfullmäktige. Ledamot kommunstyrelsen. Ersättare personalutskottet. Ersättare Vård- och omsorg.
Mejla Anne-Charlotte
Niclas Vesterlund Niclas Vesterlund
Kassör Liberalerna Heby. Ledamot Kommunfullmäktige. Ersättare Utbildningsnämnden.
Mejla Niclas
Susann Stambolidou Tellebo Susann Stambolidou Tellebo
Ordf Liberalerna Heby kommun. Ersättare kommunfullmäktige.
Mejla Susann

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

No response